BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH

Organizujemy kampanie społeczne poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Najważniejsze to „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie” – ogólnopolskie akcje promujące odpowiedzialne zachowania maluchów podczas letniego i zimowego wypoczynku, a także uczące ich przezorności na co dzień. W ramach akcji każdego roku do setek szkół i przedszkoli w całej Polsce trafiają atrakcyjne kolorowanki edukacyjne, które za pomocą rysunków, zagadek i wierszyków uczą dzieci odpowiedzialnych zachowań. Publikacje powstają we współpracy z instytucjami na co dzień zajmującymi się bezpieczeństwem: Grupami Jurajską, Krynicką i Podhalańską GOPR, Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Śląskim WOPR oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT – wpisz nr KRS: 0000 332 814 oraz w polu cel szczegółowy              "BEZPIECZEŃSTWO 02";

lub

b) rozlicz się elektronicznie, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS, wystarczy wpisać powyższy cel szczegółowy