Bo liczy się człowiek!

Hejt, dyskryminacja i mowa nienawiści są obecne wśród nas. Projekt „Bo liczy się człowiek” ma na celu pokazanie do czego mogą doprowadzić owe negatywne zachowania, i jak im przeciwdziałać.

Wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach (KWP), przy współpracy z Centym Żydowskim w Oświęcimiu i Muzeum Auschwitz-Birkenau, zrealizowaliśmy projekt pn. „Bo liczy się człowiek”. Miał on na celu uświadomienie młodzieży licealnej, a także nauczycieli i policjantów o realnych zagrożeniach jakimi są hejt, dyskryminacja i mowa nienawiści. Ponadto, podstawowym założeniem inicjatywy było wypracowanie sposobów zwalczania tych negatywnych zachowań.

Na samym początku uczestnicy projektu odwiedzili miejsce o szczególnym znaczeniu, czyli obóz koncentracyjny, Auschwitz-Birkenau. Następnie uczniowie wraz z opiekunami i policjantami udali się na specjalne warsztaty, gdzie zastanawiali się nad problemem m.in. dyskryminacji i nietolerancji. Trenerzy z Centrum Żydowskiego, pokazywali im też, jak starać się wyeliminować owe zachowania. Nie brakowało oczywiście nawązań do historii, zwłaszcza do II Wojny Światowej, w której znajdziemy mnóstwo przykładów rasizmu i mowy nienawiści. Ów projekt zakończył się dwudniowym seminarium, na którym całość podsumowano i jeszcze raz pochylono się nad opisywanymi problemami.

Link do filmiów o projekcie, tutaj.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT – wpisz nr KRS: 0000 332 814 oraz w polu cel szczegółowy              "TOLERANCJA 02";

lub

b) rozlicz się elektronicznie, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS, wystarczy wpisać powyższy cel szczegółowy