Muzyczne Czwartki

Kulturalne Zawiercie jest kontynuacją cyklicznej imprezy pn. Muzyczne Zawiercie, która odbywa się od 2014 roku w okresie wakacyjnym i wpisało się jako stały punkt plenerowych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. W tym roku to my byliśmy organizatorem wydarzenia, które prowadziliśmy pn. "Muzyczne Czwartki". Zorganizowaliśmy pięć takich koncertów z towarzyszącymi atrakcjami muzyczno-tanecznymi dla mieszkańców i turystów. Wszystkie imprezy odbywały się w czwartki w parku na muszli koncertowej obok Pałacyku Szymańskiego.

Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Zawiercie.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT – wpisz nr KRS: 0000 332 814 oraz w polu cel szczegółowy              "MUZYCZNE MIASTO 02";

lub

b) rozlicz się elektronicznie, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS, wystarczy wpisać powyższy cel szczegółowy