Ochrona środowiska

Wspieramy działania na rzecz ochrony środowiska w lokalnych społecznościach. Pomagamy chronić przyrodę i angażujemy do tego mieszkańców. Dzięki naszej aktywności utworzono w kilkunastu miejscowościach tereny zielone i rekreacyjne, wytyczono szlaki turystyczne, zagospodarowano zdewastowane tereny i przywrócono je do dobrej kondycji dzięki wywiezieniu śmieci, nasadzeniu roślin, ustawieniu ławek i koszy. Część takich inicjatyw powstała przy przedszkolach, co pozwoliło zapewnić maluchom możliwość wypoczynku i zabawy w przyjaznym i zdrowym otoczeniu. Prowadzimy także zajęcia z edukacji ekologicznej.  

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT – wpisz nr KRS: 0000 332 814 oraz w polu cel szczegółowy              "OCHRONA ŚRODOWISKA 02";

lub

b) rozlicz się elektronicznie, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS, wystarczy wpisać powyższy cel szczegółowy