ROZWÓJ I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Tworzymy szereg publikacji edukacyjnych, które docierają do dzieci i młodzieży w całej Polsce. Zwracamy w nich uwagę najmłodszych na ponadczasowe wartości takie jak miłość, przyjaźń i szacunek. Dużą wagę przywiązujemy do poznawania swojej „małej ojczyzny”, pielęgnowania jej historii, tradycji i kultury. Organizujemy ogólnopolskie akcje społeczne, które propagują wartości takie jak aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo i dbanie o higienę. Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego uczestniczenia w lokalnych inicjatywach oraz konkursach o szerszym zasięgu. W naszych działaniach aktywizujemy różne grupy społeczne, zachęcamy do integracji międzypokoleniowej i budowania więzi międzyludzkich. 

0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT – wpisz nr KRS: 0000 332 814 oraz w polu cel szczegółowy                    "EDUKACJA 02";

lub

b) rozlicz się elektronicznie, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS, wystarczy wpisać powyższy cel szczegółowy