Turystyka i rekreacja

Popularyzujemy turystykę i rekreację. Promujemy walory krajobrazowe i wypoczynkowe Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zachęcamy do jej odwiedzania. Wydaliśmy m.in. ciekawe kolorowanki i gadżety dla najmłodszych propagujące ten region. Inne z naszych publikacji promowały m.in. śląskie tradycje i piękno okolic góry Ślęży na Dolnym Śląsku. Wydajemy także albumy ze starymi zdjęciami i pocztówkami miast i gmin, aby ocalić od zapomnienia ich historię i zachęcać do odwiedzania tych terenów. 

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT – wpisz nr KRS: 0000 332 814 oraz w polu cel szczegółowy              "TURYSTYKA 02";

lub

b) rozlicz się elektronicznie, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS, wystarczy wpisać powyższy cel szczegółowy