Wsparcie seniorów

Podejmujemy wiele działań dotyczących wsparcia aktywności osób starszych. Współpracujemy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku m.in. w zakresie działalności wydawniczej, organizacji imprez sportowych (Senioriada), zajęć edukacyjnych, wyjazdów integracyjnych i innych form aktywności. Wspieramy organizacje zrzeszające seniorów, aby działały skutecznie i lepiej odpowiadały na potrzeby tej grupy wiekowej.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT – wpisz nr KRS: 0000 332 814 oraz w polu cel szczegółowy              "SENIORZY 02";

lub

b) rozlicz się elektronicznie, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS, wystarczy wpisać powyższy cel szczegółowy